> > Umowa-dozywocia

Umowa dożywocia

Jedną z notarialnych form przekazania własności nieruchomości jest umowa dożywocia. Jest to rodzaj umowy cywilnoprawnej, która musi zostać spisana w formie aktu notarialnego. Jako notariusz posiadający wieloletnie doświadczenie, zajmuję się sporządzaniem umów dożywocia w mojej kancelarii. Zawsze dbam o dobro moich klientów i pilnuję, aby wszystkie wykonywane czynności były zgodne z najnowszymi przepisami prawa.

Na czym polega umowa dożywocia?

Umowa dożywocia polega na przepisaniu własności nieruchomości w zamian za dożywotnie utrzymanie. W takim przypadku nabywca ma obowiązek zapewnić zbywcy dalsze użytkowanie nieruchomości, wszystkie środki potrzebne do życia oraz pełną pomoc i opiekę. Rozwiązanie takiej umowy jest możliwe tylko w szczególnych przypadkach, dlatego przed jej zawarciem należy dokładnie przedstawić jej warunki oraz zgodę na ich wykonanie.

Co musi zawierać umowa dożywocia?

Umowa dożywocia wymaga sporządzenia odpowiedniego aktu notarialnego, w którym zawarte będą zobowiązania właściciela nieruchomości oraz jej nowego nabywcy. Niezbędne jest również dostarczenie kompletu dokumentów potwierdzających własność.

Właściwie sporządzona umowa dożywocia powinna zawierać między innymi:

  • dane osobowe stron umowy oraz rodzaj dokumentu tożsamości;
  • imię oraz nazwisko notariusza;
  • określenie przedmiotu umowy oraz jego wartości;
  • warunki oraz datę wydania przedmiotu umowy;
  • oświadczenie sprzedawcy oraz nabywcy;
  • numer księgi wieczystej;

Umowa dożywocia jest korzystna zwłaszcza dla osób starszych, potrzebujących opieki oraz odpowiedniej pielęgnacji.