> > Umowa-darowizny

Umowa darowizny

Kiedy chcesz przekazać komuś swoją własność, warto sporządzić umowę darowizny u notariusza. Taka umowa, sporządzona w formie aktu notarialnego, pozwala na przeniesienie praw własności z darczyńcy na obdarowanego w określonym czasie bez chęci uzyskania wynagrodzenia za powierzone dobro materialne. Jako doświadczony notariusz zajmuję się profesjonalnym sporządzaniem umowy darowizny z zachowaniem dbałości o każdy jej szczegół.

Co powinna zawierać umowa darowizny?

Przekazanie własności poprzez sporządzenie umowy darowizny może zostać dokonane w chwili jej podpisania, we wcześniej ustalonym terminie lub w wyniku spełnienia określonych wymagań.

Właściwie sporządzona umowa darowizny musi zawierać:

  • dokładną datę oraz miejsce zawarcia umowy;
  • oznaczenie stron umowy;
  • dane osobowe stron umowy;
  • ustalenie przedmiotu umowy oraz jego wartości;
  • oświadczenie darczyńcy o przekazaniu własności;
  • oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny;
  • datę wykonania umowy;
  • postanowienia końcowe;
  • podpisy stron umowy.

Oświadczenie darczyńcy powinno zawierać dokładne informacje o przedmiocie darowizny, przekazanie praw do jego użytkowania przez obdarowanego oraz dokładne stwierdzenie, że przekazywany przedmiot nie posiada wad prawnych. Oświadczenie obdarowanego powinno zawierać jego zgodę na przyjęcie darowizny.

Kiedy należy zawrzeć umowę darowizny w formie aktu notarialnego?

Umowę darowizny w formie aktu notarialnego zawsze należy zawszeć przy przekazywaniu własności nieruchomości, przedsiębiorstwa oraz praw do lokalu. W takich przypadkach konieczne jest dostarczenie dokumentów potwierdzających nabycie danego przedmiotu, takich, jak dowód własności nieruchomości, odpis z księgi wieczystej, czy też wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wypis z ewidencji gruntów.