Kancelaria Notarialna – Notariusz Ewa Wesołowska

Zajmuję się prowadzeniem Kancelarii Notarialnej, która znajduje się w Toruniu, przy ulicy Rynek Nowomiejski pod numerem 25/1. Zapewniam kompleksowe świadczenie czynności notarialnych na podstawie najnowszych przepisów prawa. Moje doświadczenie pozwala na rzetelne i profesjonalne wykonywanie obowiązków. Wszelkie informacje w zakresie czynności dokonywanych w kancelarii udzielane są bezpłatnie, zarówno na miejscu, jak i telefonicznie oraz w formie elektronicznej (e-mail).

Obowiązki notariusza

Działając jako osoba zaufania publicznego, zawsze stawiam na pierwszym miejscu Państwa interesy. Wszystkie dokonywane przeze mnie czynności są ściśle określone w ustawie – Prawo o notariacie. Jestem zobowiązana do świadczenia czynności, którym chcecie lub musicie Państwo nadać formę notarialną. Zajmuję się między innymi sporządzaniem aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, umów dożywocia oraz wpisami do księgi wieczystej. Wszystkie obowiązki wykonuję z należytą starannością w mojej kancelarii notarialnej.

Obowiązek zachowania poufności

Gwarantuje pełne zachowanie poufności odnośnie do spraw, w które jestem zaangażowana. Wszystkie świadczone przeze mnie czynności notarialne są sporządzane w języku polskim i uznawane za dokumenty urzędowe. Nieustannie śledzę nowe przepisy prawa oraz staram się podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Jako doświadczony notariusz, zawsze stawiam na pierwszym miejscu Państwa dobro. Zapewniam fachowe doradztwo w zakresie moich kompetencji. Zawsze staram się udzielić jak najdokładniejszych informacji na temat nurtujących Państwa spraw oraz udzielić fachowej opinii.

Godziny pracy kancelarii notarialnej

Czynności notarialne świadczę w mojej kancelarii od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. Istnieje również możliwość umówienia spotkania w innym dogodnym dla Państwa terminie, po jego wcześniejszym uzgodnieniu.