Blog

Na czym polega umowa o dożywocie?

Umowa dożywocia była w przeszłości jednym z częściej wykorzystywanych narzędzi służących do przekazywania własności nieruchomości najbliższym krewnym, przy zagwarantowaniu sobie miejsca zamieszkania, utrzymania i opieki. Dziś obszar jej stosowania jest zwykle nieco inny i często łączy się z następstwami podatkowymi lub kwestiami spadkowymi. Umowa dożywocia przy przekazywaniu nieruchomości pozwala na uniknięcie konieczności płacenia podatku od […]

Czytaj dalej

Ceny u notariusza. Czym jest taksa notarialna?

Wiele osób, które mają zamiar odwiedzić kancelarię notarialną, zastanawia się nad tym, z jaką wysokością opłat za załatwienie poszczególnych spraw musi się liczyć. To zrozumiałe, ponieważ od uiszczenia odpowiednich opłat jest uzależnione wykonanie przez notariusza konkretnych czynności, a jednocześnie każdy, kto planuje przeprowadzenie określonych czynności notarialnych, czy to związanych z zawieraną transakcją, sporządzanym dokumentem, czy […]

Czytaj dalej

Podstawowe zasady dziedziczenia

Obowiązujące przepisy przewidują możliwość przekazania całego zgromadzonego przez swoje życie majątku swoim krewnym lub innym wybranym przez siebie osobom i organizacjom. Dziedziczenie może się odbywać na podstawie przygotowanego przez nas testamentu albo w przypadku, gdybyśmy nie zdecydowali się na sporządzenie takiego dokumentu, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Rozporządzenie majątkiem na wypadek naszej śmierci możemy […]

Czytaj dalej

Elementy składowe aktu notarialnego

Akt notarialny jest dokumentem szczególnej wagi. Może być spisany wyłącznie w obecności notariusza na wniosek stron, które chcą w taki sposób udokumentować przeprowadzenie określonej czynności prawnej. W formie aktu notarialnego możemy spisać zarówno dokumenty, które wymagają zachowanie takiego statusu dla swojej ważności, jak i inne, o ile nie są one sprzeczne z prawem. Aktu notarialnego […]

Czytaj dalej

Kancelaria Notarialna Ewa Wesołowska

tel. (56) 621 00 87, e-mail: kancelaria@notariusztorun.pl
Rynek Nowomiejski 25/1, 87-100 Toruń - woj. kujawsko-pomorskie
NIP: 8882775551