1. Home
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Ceny u notariusza. Czym...

Ceny u notariusza. Czym jest taksa notarialna?

Wiele osób, które mają zamiar odwiedzić kancelarię notarialną, zastanawia się nad tym, z jaką wysokością opłat za załatwienie poszczególnych spraw musi się liczyć. To zrozumiałe, ponieważ od uiszczenia odpowiednich opłat jest uzależnione wykonanie przez notariusza konkretnych czynności, a jednocześnie każdy, kto planuje przeprowadzenie określonych czynności notarialnych, czy to związanych z zawieraną transakcją, sporządzanym dokumentem, czy składanym oświadczeniem, chce możliwie dokładnie oszacować potrzebny mu do ich sfinansowania budżet. Wysokość opłat, które muszą ponieść osoby korzystające z usług notariusza, można sprawdzić w taksie notarialnej. Przyjrzyjmy się, czym jest taksa notarialna i zobaczmy, w jaki sposób notariusz określa wysokość sumy, którą pobiera od stron, które się do niego zgłaszają.

Jakie opłaty pobiera notariusz?

Taksa notarialna jest zestawieniem wysokości maksymalnych stawek, jakie notariusz może pobrać za wykonanie określonych w niej czynności. Taksa zawiera bardzo dokładny spis wszystkich czynności, które realizuje notariusz podczas pełnienia swoich obowiązków oraz najwyższe wynagrodzenie, jakie może być naliczone za każdą z nich. Wysokość poszczególnych opłat i zestawienie czynności, za które należą się notariuszowi opłaty, są publikowane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

Czytaj też: Podstawowe zasady dziedziczenia

Trzeba jednak pamiętać, że w bardzo wielu przypadkach przeprowadzenie sprawy, z jaką zgłaszamy się do kancelarii notarialnej, wymaga wykonania wielu różnych czynności. Zwykle im bardziej skomplikowana sprawa, tym czynności, które musi wykonać notariusz, jest więcej. W takich przypadkach opłata, którą powinniśmy ostatecznie uiścić będzie sumą kwot za poszczególne elementy składowe niezbędne do realizacji całości.

Poza opłatami notarialnymi, wymienionymi w taksie notarialnej, notariusz pobiera dodatkowe opłaty związane z niektórymi czynnościami, które regulowane są przez odrębne przepisy:

  • opłaty za wpis do rejestru spadkowego,
  • opłaty sądowe,
  • podatki, których notariusz jest płatnikiem w związku z dokonywanymi czynnościami (podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilno – prawnych).

 

 

 

Kancelaria Notarialna Ewa Wesołowska

tel. (56) 621 00 87, e-mail: kancelaria@notariusztorun.pl
Rynek Nowomiejski 25/1, 87-100 Toruń - woj. kujawsko-pomorskie
NIP: 8882775551
spadkodawcy i krewnychumowa o dożywocie