1. Home
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Podstawowe zasady dziedziczenia

Podstawowe zasady dziedziczenia

Obowiązujące przepisy przewidują możliwość przekazania całego zgromadzonego przez swoje życie majątku swoim krewnym lub innym wybranym przez siebie osobom i organizacjom. Dziedziczenie może się odbywać na podstawie przygotowanego przez nas testamentu albo w przypadku, gdybyśmy nie zdecydowali się na sporządzenie takiego dokumentu, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Rozporządzenie majątkiem na wypadek naszej śmierci możemy sporządzić np. własnoręcznie albo też w formie testamentu notarialnego. Takie rozwiązanie ma wiele zalet i umożliwia nam zmianę reguł dziedziczenia, które obowiązywałyby na mocy kodeksu. Spisując testament u notariusza, możemy zawrzeć w nim różnego rodzaju dyspozycje i polecenia. Skorzystanie z usług wykwalifikowanego prawnika, jakim jest notariusz, daje nam gwarancję, że wszystkie nasze zamiary zostaną ujęte w bardzo precyzyjny sposób i będą mogły być w pełni zrealizowane. Zanim jednak rozważymy korzyści płynące z takiego rozwiązania, przekonajmy się, jakie są podstawowe zasady dziedziczenia kodeksowego.

 

Dziedziczenie ustawowe

W myśl zasad zawartych w kodeksie cywilnym w przypadku naszej śmierci osobami, którym przypadnie nasz majątek, są w pierwszej kolejności nasz małżonek i dzieci. Dziedziczą one pozostawiony przez nas majątek w równych częściach. Jednak w przypadku, gdybyśmy mieli więcej niż troje dzieci, naszemu małżonkowi tak, czy inaczej przypadnie w spadku udział wysokości 1/4. Pozostałe 3/4 są zaś dzielone między pozostałe dzieci. W sytuacji, gdy mamy  tylko jedno dziecko wówczas małżonek otrzymuje połowę spadku, a gdy dzieci jest dwoje – 1/3.

Czytaj także: Elementy składowe aktu notarialnego

 

W sytuacji, gdy nie mamy dzieci, nasz majątek przypada w połowie naszemu małżonkowi, a w połowie naszym rodzicom. Udział każdego z rodziców wynosi 1/4. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.

Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym.

Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.
Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku.
W braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy.
W braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy; dziedziczą oni w częściach równych.
W braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku.
W braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu.

 

Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.

 

 

Kancelaria Notarialna Ewa Wesołowska

tel. (56) 621 00 87, e-mail: kancelaria@notariusztorun.pl
Rynek Nowomiejski 25/1, 87-100 Toruń - woj. kujawsko-pomorskie
NIP: 8882775551
Co jest w akcie notarialnym?opłaty u notariusza